De therapie is kortdurend en meestal afgerond na zo'n zeven à tien sessies. Opbouw van de therapie:

•  intake-gesprek met de ouders/ verzorgers,
•  gedurende vijf weken individuele sessie van een uur met het kind,
•  voortgangsgesprek met de ouders/ verzorgers,
•  eventueel vervolgsessies en ouderbegeleiding.

Als het kind voor het eerst bij mij komt benader ik haar/hem onbevangen en laat haar/hem de ruimte nemen om een eigen manier te vinden om zich te uiten. Ik heb allerlei speel-, spel- en knutsel-materialen, en nodig het kind uit om, met of zonder woorden, contact te maken en zich te laten kennen. 


De kosten bedragen 95 € per oudergesprek en kindsessie. Voor kindertherapie is altijd toestemming van beide ouders nodig. 

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (ViT). Kindertherapiesessies worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket, zie vit-therapeuten.nl

Verder ben ik ingeschreven bij het beroepsregister RBCZ (www.rbcz.nu), en in navolging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij de SCAG (www.scag.nl).


ViT licentie 724.21.A  / RBCZ licentie 103177R / KvK 58968172